/  Pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, perkančio prekes facediary.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir facediary.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkejas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą” po prekių krepšelio suformavimo, prekių pristatymo adreso nurodymo, ir mokėjimo būdo pasirinkimo, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Jei Pirkėjas nesutinka su dalimi ar visomis Taisyklėmis, tokiu atveju Pirkėjas neturėtų pateikti užsakymo, priešingu atveju laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su visomis Taisyklėmis.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje pagal šias Taisykles.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl elektroninių prietaisų ar kosmetikos priemonių. Gražinamų prekių pakuotė turi būti švari ir nesugadinta, grąžinamas daiktas turi būti pilnai sukomplektuotas, priešingu atveju Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės. Sąskaitą už prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.
3.3. Pirkėjas, pastebėjęs, kad prekė yra brokuota, ne vėliau kaip per 14 dienų po prekės gavimo, turi registruotu paštu išsiųsti brokuotą prekę pardavėjo adresu: Laisvės al. 18-52/53, LT-44238, Kaunas, Lietuva. Pirkėjas turi raštu parašyti laisvos formos prašymą (siųsti el. paštu – info@facediary.lt arba pridėti prie grąžinamos prekės), kuriame pasirinktų kompensavimo formą: pakeisti brokuotą prekę į naują ir nemokamai nusiųsti pirkėjui; gražinti pinigus į nurodytą pirkėjo sąskaitą. Pirkėjas grąžinimo prašyme turi nurodyti, kada pirko prekę, koks buvo užsakymo numeris ir grąžinimo priežastį. Jei Pirkėjas grąžindamas prekę nesilaikys visų aukščiau išdėstytų sąlygų, facediary.lt pasilieka teisę nekeisti ir nekompensuoti už grąžinamas prekes.
3.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes, sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą. Už prekes Pirkėjas susimokėti gali naudodamasis savo banku internete, paysera.lt sistemos pagalba arba jei Pirkėjas nori prekes atsiimti Pardavėjo filiale – grynaisiais pinigais atsiėmimo metu.
4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją ir nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, mokėjimas už prekes privalo būti atliktas per 24 valandas. Negavus mokėjimo per šį terminą Pardavėjas turi teisę pirkimo – pardavimo sutartį laikyti negaliojančia.
4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando sąmoningai pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles ar nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą.
5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui naudotis elektronine parduotuve ir vykdyti pirkimo – pardavimo sutartis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato kurjeris Pirkėjo nurodytu adresu arba į pasirinktą paštomatą. Pardavėjas savo sąskaita pristato prekes į Pirkėjo pasirinktą Pardavėjo filialą. Jei užsakymo suma viršija 100€ sumą, Pardavėjas prekes Pirkėjui pristato savo sąskaita.
7.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per ne ilgesnį nei 30 darbo dienų laikotarpį. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje.
7.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas su Pardavėju ar Pardavėjo atstovu turi patikrinti užsakytų prekių kiekį ir būklę. Pirkėjui pasirašius prekių pristatymo patvirtinime laikoma, kad pirkimo – pardavimo sutartis įvykdyta ir Pirkėjas neturi pretenzijų.
7.4. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją nurodydamas priimsiančio asmens duomenims pildant užsakymo pristatymo informaciją.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybe už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų klaidingų ar netikslių duomenų.
8.2. Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti prisijungimo duomenų trečiosioms šalims. Jei trečia šalis naudojasi Pirkėjo prisijungimo kodais, Pirkėjas yra atsakingas už trečios šalies veiksmus elektroninėje parduotuvėje.
8.3. Pardavėjas atsakingas tik už tą informaciją, kuri yra pateikta Pardavėjo tinklapyje.

9. Informacijos siuntimas

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui el, paštu info@facediary.lt

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šioms Taisyklėms yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
10.2. Visi nesutarimai dėl pirkimo – pardavimo sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mūsų tikslas – taupyti jūsų laiką, jūsų pinigus ir svarbiausia, pasirūpinti, kad kasdieniniame grožio priemonių krepšelyje būtų tik tai, ko iš tiesų jums reikia bei kas patenkintų jūsų lūkesčius ir duotų akivaizdžius rezultatus.